Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Szépültek, fejlődtek a TETT települései

Kelt: 2013. december 1. (vasárnap) 14:22

TETT | Az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társuláshoz (TETT) tartozó hét – Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, Mőcsény, Véménd – településen. A radioaktívhulladék-elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért kapott pluszforrás a működésüket is segíti.

A bátaapáti önkormányzat az elmúlt időszakban is mindent megtett annak érdekében, hogy támogassa a lakosokat és fejlessze a települést. Elkészült a Fő utca járdaburkolatának felújítása, és egy csapadékcsatornát is építettek. Kicserélték a Kossuth utcai folyókákat, felújították a Petőfi utcai kapubejárókat, a Petőfi közben pedig a járdát. Ugyancsak a Petőfi utcában megoldották a csapadékvíz-elvezetést és a padkaburkolatokat is rendbe tették. Gyalogutat építettek a temetőhöz. A fiatalok nagy örömére egy csodaszép játszótérrel is gazdagodott a község, amelynek a patak felőli oldalához kerítést tettek. Befejeződött a Hűvösvölgyi árkot érintő vízrendezés is. A községháza klimatizálását, festését, valamint az irattárának fűtését is megoldották az elmúlt hónapokban. Az óvoda is szebb lett azáltal, hogy kifestették a szakemberek és a folyosóra új járólapokat raktak. Egy korszerű buszmegállót is kialakított az önkormányzat a faluközpontban. A fejlesztésekhez tartozik továbbá az Ady utca 18-19. lakóházak közötti vízelvezető-árok megépítése, a bolt mögötti területet pedig térkővel, kerítéssel és kapuval látták el. Időközben a régi temetőt is bekerítették, és a Deák utcára vonatkozó partfalpályázatuk is nyert. Továbbá – ugyancsak egy pályázatnak köszönhetően – jövő tavasszal 61 új, LED-es lámpa kerül Bátaapátiba, illetve folyamatban van az önkormányzat Petőfi utca 5. számú épületének nyílászáróinak ráccsal való ellátása. – Az itt élők komfortérzetét növelő beruházások, faluszépítő munkák tükrében úgy gondolom, sikeres évet zárhatunk 2013-ban – összegezte Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a társulás elnöke.

Bognár Jenő is több beruházást sorolt fel, amelyeket a TETT-től kapott támogatásnak köszönhetően valósíthattak meg. Bátaszék polgármestere, a TETT alelnöke a Cigányárok teljes rekonstrukcióját emelte ki, az első ütemet 2011-ben fejezték be, a közelmúltban pedig a második ütem is lezárult. Ez a beruházás nemcsak a fennmaradt árokszakasz burkolását foglalja magában, hanem egy átemelő és egy zsiliprendszer kiépítését is. Ezzel Bátaszék régóta húzódó belvíz-elvezetési problémája megoldódott. Összefoglalójában kitért a Dél-Tolna Aqua Projektre is, amelynek munkálatai folyamatban vannak. A tíz települést érintő ivóvízminőség-javító beruházás során Bátaszéken és Decsen új vízbázis épül, sőt a városban vastalanítót is építenek és közel 3 kilométer hosszan cserélik a vezetékeket. A szennyvízberuházás első szakasza viszont már befejeződött, előkészítve az újabb nagy feladatot, amelyet a remények szerint jövőre valósíthat meg az önkormányzat. A következő időszakra vonatkozó munkálatoknál maradva Bognár Jenő örömmel jegyezte meg, hogy egy nyertes pályázat révén korszerűsíthetik a közvilágítást.

– Ahogy a többi településnek, Cikónak is nagy segítséget jelent ez a pluszforrás, az összes fejlesztésünkhöz kötődik valamilyen formában – nyilatkozta dr. Ferencz Márton. A község első embere kifejtette, 2013-ban sikeresen megvalósították a tavalyról áthúzódott kazánprogramot. Ezen kívül az önkormányzathoz tartozó közterületek rendbe tételére, utak, járdák és egy parkoló építésére fordítottak pénzt a többi, kisebb fejlesztés mellett. Dr. Ferencz Mártontól azt is megtudtuk, hogy vannak áthúzódó pályázataik is, azokat 2014-ben valósítják meg.

– Ha nem lenne a TETT, akkor kirakhatnánk a falu elejére a „behajtani tilos” táblát, a napi működéstől a fejlesztéseken át a közösségi rendezvényekig, rengeteg dolgot ebből finanszírozunk – világított rá Tillmann Péter. Feked polgármestere, a TETT alelnöke az elmúlt időszak eseményeiből szemezgetve azt mondta, a Tájháznál új járdát, térburkolatot alakítottak ki, a melléképületet pedig újravakolták. A Kultúrház tetőszigetelését is megoldották. A település gépeinek elhelyezését szolgáló területen rendbe tették a melléképületet, a bejárót, a tetőt és egy új garázskaput is felszereltek. Mindezek mellett út- és járdafelújítás, hídépítés, és korlátok kialakítása is megvalósult a szép baranyai falucskában. Tillmann Péter a község legnagyobb rendezvényét: a Stifolderfesztivált is megemlítette, amely minden évben a társulás segítségével jöhet létre.

– Sikerekben és eredményekben bővelkedő időszakot tudhatunk magunk mögött – ekképpen jellemezte Mórágy mindennapjait Glöckner Henrik. A település első embere részletezte, befejeződött az óvoda nyílászáróinak cseréje. Az iskola, az önkormányzat, a kultúrház és a falukonyha épületére napelemeket szereltettek. A temetőben befejeződött a ravatalozó előtti térkövezés és egy esőbeállót is kialakítottak. Az Alkotmány és a Kossuth utca között pedig egy új hidat és gyalogutat építettek. Folyamatban van a sportöltöző belső felújítása, amely egy klubhelyiséggel bővül. Ugyancsak a kiemelendő beruházások közé sorolható a Kossuth utca 1. szám alatti épület belső átalakítása, amely a jövőben civil házként funkcionál, kulturált helyet biztosítva az egyesületek programjainak, rendezvényeinek. Szintén a faluközpontban térkővel, padokkal és útbaigazító táblával gazdagított közösségi teret alakít ki az önkormányzat, a munkálatok jövő tavasszal zárulnak. Glöckner Henrik hangsúlyozta, a mórágyi lakosok támogatására is kiemelt figyelmet fordítanak, ezt példázza, hogy az ünnepek előtt az időseknek csomaggal, a rászorulóknak hússal kedveskednek.

– Amit az idei évre elterveztünk a képviselő-testület tagjaival, azt sikerült megvalósítanunk – adott hangot örömének Krachun Elemér. Mőcsény polgármestere kérdésünkre elmondta, az augusztusi falunap részeként adták át a szépen felújított Közösségi Házat, amely a 2013-as év egyik kiemelt beruházása volt. A heti 3 alkalommal nyitva tartó intézmény vezetésével Salgó Ivettet bízták meg. Időközben a másik kiemelt fejlesztéssel, vagyis a ravatalozó komplett rendbe tételével is elkészültek. Új előtetőt, burkolatot helyeztek el, kifestették az épületet és egy vizesblokkot is kialakítottak. Krachun Elemér a jelentősebb lépések közé sorolta továbbá a volt óvoda udvarán kialakított fedett, térkövezett beállót, ahova a község járművei parkolhatnak. Az állandó rendezvényeiket is megvalósították, a mindenki karácsonyát pedig december 18-án tartják.

– Az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal felújítása, az iskola és az Idősek Napközi Otthonának északi oldalát érintő szigetelés, a tavaly elkezdett digitális kábeltévé és internet hálózat kiépítésének befejezése, parkosítás, hídépítés, gépbeszerzések – sorolta az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztéseket Váradi János. Véménd vezetője világossá tette, a társulás biztosította forrás nélkül nem gondolkodhatnának ilyen, az itt élők komfortérzetét növelő beruházásokban. Az alulfinanszírozottság miatt pedig a község működtetésében és az intézmények fenntartásában is óriási segítséget jelent számukra ez a pluszforrás.