Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Fejlesztésből, vigasságból jut erre az évre is Bátaszéken

Kelt: 2018. február 5. (hétfő) 19:10

Bátaszék | Mozgalmas és sikeres volt Bátaszék múlt éve, tele volt évfordulós eseményekkel, és a kulturális élmények mellett fejleszteni, gyarapodni is tudott a város. Dr. Bozsolik Róbert polgármester szerint az elért eredmények az itt élők közös sikere, meggyőződése, hogy egy várost, egy közösséget csak összefogással, konszenzussal lehet irányítani.

Forrás: Teol.hu/Mauthner Ilona

A 2017-es évet a „bő esztendők” közé sorolhatjuk, amelynek során a város összességében gyarapodni, a helyi közösség erősödni tudott. Munka természetesen maradt még rengeteg a következő időszakra is, és sok olyan terület van, amiben lehet még fejlődést elérni – mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester, amikor arra kértük, foglalja össze az elmúlt év eredményeit, gondjait. Az elmúlt év Bátaszék számára azért is különleges volt, mert ekkor ünnepelték a város fennállásának 875 éves évfordulóját, és nagyon sok rendezvényt időzítettek erre az időszakra.

Sok terület van, amiben lehet még fejlődni – véli dr. Bozsolik Róbert (Fotó: Nagy Ákos)

Mindenekelőtt a stabil költségvetésnek volt köszönhető, hogy tavaly biztonságosan tudták működtetni az intézményhálózatukat. Megoldották a család-, a gyermek- és az idősgondozás feladatait, és a lehetőségekhez mérten kezelték a szociálisan rászorultak problémáit.

– Figyeltünk a városunk lakóinak jelzéseire, észrevételeire, kritikáira és ezekre figyelemmel láttuk el a városüzemeltetés feladatait – folytatta a polgármester. – Saját forrásainkból szépítettük városunkat, újítottunk fel köztereket, járdákat, utakat, padkákat, vízelvezető árkokat. Ügyeltünk épületeink állagmegóvására, fejlesztésére, így a romkert, a könyvtár és a művelődési ház is megújult ebben az esztendőben. A benyújtott nyolc TOP pályázatunkból négy, továbbá az Alsónyékkel közösen benyújtott pályázat is pozitív elbírálást kapott, melynek köszönhetően közel 1,4 milliárd forint pályázati forrást tudunk felhasználni energetikai korszerűsítés, infrastruktúra-fejlesztés, gazdaságélénkítés, kerékpárút-fejlesztés területeken az elkövetkező időkben.

Folytattuk a városmarketing, a közművelődés, a turisztika területén meghatározott feladataink végrehajtását. Méltó módon megünnepeltük városunk alapításának 875. évfordulóját. Ezen események keretében szobrot állítottunk II. Géza királyunk tiszteletére, filmet készítettünk városunk 875 éves történelméről, megemlékeztünk azon közösségekről is melyek ma már nem részei napjainknak. Természetesen meg kell, hogy említsem a II. Bátaszéki Bornapok fesztivált is, mely méltán bejelentkezett a megye kiemelkedő eseményei közé.

A felsoroltakon kívül számos esemény, döntés, fejlesztés, program volt ebben az évben, amelyek javították az itt élő emberek életkörülményeit, vagy épp emelték az önkormányzati szolgáltatások színvonalát, erősítették a közösséghez való tartozás jó érzését. Az imént felsorolt sikerek a mi közös eredményeink, a mi közös sikereink, mert meggyőződésem, hogy egy várost, egy közösséget csak összefogással, konszenzussal lehet irányítani. A helyi ügyekben tartós eredményt csak együttműködéssel, párbeszéddel lehet elérni. Mi ezt képviseltük eddig is, és ígérhetem, hogy ezt képviseljük ezek után is.

Egy település jövőjét a jelenben lehet megalapozni, tette hozzá a polgármester. A jövő egyik záloga pedig az, ha a fiatalokkal megtalálja a város vezetése a hangot, ha tudnak számukra jövőképet mutatni ott helyben. Bátaszéken igyekeznek mindent megtenni azért, hogy minél többen érezzék úgy: ide kötheti őket a jövő, a családtervezés, a munka. A fiatalok 18 éves korukig helyben tudnak tanulni, köszönhető ez a gimnáziumnak, lehet sportolni, hiszen színes a helyi sportélet, és egyre több lehetőség van szórakozni is. Ami pedig a legfontosabb: nyugodt, biztonságos körülmények között lehet itt élni.

Az idei évre számtalan tervet, fejlesztést dolgozott ki az önkormányzat. A polgármester elmondta, az elfogadott cselekvési program alapján az itt élők észrevételeire reagálva szeretnének egy stabil költségvetést összeállítani. Legfontosabb az intézményhálózat működtetése, a már bevezetett ellátások (szociális, idős-, család-, gyermekjóléti), szolgáltatások biztosítása, és az egészségprevenciós programok bevezetése.

Folytatni kívánják az utak padkázását, csapadékelvezető árkok, belterületi utak (Baross utca, Garay utca) felújítását, tervezik a művelődési és sportlétesítmények felújítását, fejlesztését (művelődési ház, sportcsarnok, sportpálya). Saját erőből, illetve pályázati forrás bevonásával további energetikai korszerűsítés (sportcsarnok, orvosi rendelő, általános iskola, tűzoltólaktanya, művelődési ház) van tervben, amit még az idén meg szeretnének valósítani. Megkezdték az elnyert TOP-pályázatos fejlesztéseket (tanuszoda, ipari park alapinfrastruktúra) még az idén megkezdődik az agrárlogisztikai központ kiépítése.

Természetesen nem lesz kulturális rendezvényekből sem hiány (pünkösdi rétes- és kézművessör-fesztivál, Molyhos Tölgy napja, város napja, népcsoportok utcafesztiválja, bornapok) új elem több színházi előadás, sőt augusztus 20-án szabadtéri színházi programot terveznek.

Szeretnék továbbvinni mindazt, ami ennek a településnek az erénye volt az elmúlt három évben, erősíteni a közösségi összefogást és az országgyűlési választások ellenére higgadt, nyugodt körülményeket biztosítani a városunkban – tette hozzá a polgármester.