• TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás hivatalos honlapja

  • Engedélyek alapadatai
 
 
Az NRHT létesítése során az alábbi engedélyek kiadására került sor:

A vízjogi létesítési engedélyt 2007. május 31-én adta ki a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.
A környezetvédelmi engedélyt első fokon 2007. május 17-én adta ki a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, de az első fokú határozatot a vonatkozó közmeghallgatáson ügyfélként bejelentkezett Magyar Energia Klub megfellebbezte, így az illetékes hatóság másod fokú eljárás keretében döntött. Ebben az eljárásban a hatóság jóváhagyta az első fokú határozatot, ami 2007. október 18-án jogerőre emelkedett.
A jogszabályban előírtaknak megfelelően a jogerős környezetvédelmi, vízjogi és építési engedélyek birtokában az RHK Kft. 2007 novemberében benyújtotta a létesítési engedélykérelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Dél-dunántúli Regionális Intézete részére. A hatóság/szakhatóságok részéről felmerült hiánypótlási igények teljesítése után a hatóság kiadta az NRHT létesítési engedélyét, mely 2008 júniusában jogerőre emelkedett.
2007. november 8-án került benyújtásra a Létesítést Megelőző Biztonsági Jelentés a létesítési engedélyezési eljárás megkezdéseként. 2008. szeptember 29-én az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete feltételekkel megadta a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni létesítmények üzembe helyezési engedélyét.
Az utolsó pontban hivatkozott üzembe helyezési engedélyt az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentruma 2010 október 5-én meghosszabbította.

Az engedélyezési eljárásról

A hatósági engedélyezési eljárás első lépése a környezetvédelmi engedélyezés, amellyel párhuzamosan, illetve amelynek birtokában kezdeményezhető a létesítési engedélyezés. Ennek megszerzéséhez tucatnyi további engedély (bányászati,építési, vízjogi engedély, szállítási, létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési) szükséges.

A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez kiterjedt hatásvizsgálatokat kell elvégezni, melyek során a becsült hatásterület több jellemzőjét (pl. a környezeti sugárzás alapszintjét, a helyi lakosság egészségügyi állapotát, a területen előforduló ökológiai rendszereket, a védett növényeket és állatokat stb.) kell megismerni és dokumentálni.

A környezet tároló üzemeltetése előtti állapotát azért kell meghatározni, mert minden későbbi változást ehhez kell majd viszonyítani. Ezért első lépésben egy úgynevezett előzetes környezeti tanulmány készült, amelynek két fő csomópontja van: a környezet állapotának felmérése, egy monitoring tevékenység. Ez utóbbi azt jelenti, hogy hosszabb időtávlatban követik nyomon a környezet szezonális és térbeli változásait.

A kutatási program kettős célja: a lehető legteljesebben elkészíteni a térség fauna és flóra leltárát, az adatok alapján értékelni és bemutatni ennek értékeit, valamint megalapozni a később is folytatódó zoológiai monitorozást.

A kutatások keretén belül elvégezték a térség állatvilágának feltárását, a gerinctelen és gerinces faunaadatok jegyzékét. Kiemelten kellett foglalkozni azokkal az állatcsoportokkal, amelyekben jelentős számban vannak védett fajok, továbbá a későbbiekben monitorozásra felhasználhatók.

A szakemberek megvizsgálták a régió rovar- és lepkevilágát. Vizsgálataik során meghatározták a különböző talajtípusokat, azok kifejlődését. Feltérképezték az összes növényfajt azért, hogy később bizonyítani lehessen, a tároló ezekre semmilyen hatást nem gyakorol.

Külön hangsúlyt kellett fektetni a vízi élőlények vizsgálatára, mivel a vizek faunája sok esetben gyorsabban változik, mint a szárazföldi fauna, jelezve a hatásokat, illetve a körülmények megváltozását. A vizsgálatokat összegző zárójelentés szerint a hulladéktároló létesítésének hely botanikai szempontból szerencsésen lett kijelölve, ugyanis a kiválasztott terület földtani-növénytani érzékenysége a legkisebb.

Az élővizek és az ivóvíznyerésre szolgáló források körültekintő null-szint felmérése érdekében a szakemberek nagyon nagyszámú mintát vettek és mérést végeztek.

A földalatti tevékenységekkel párhuzamosan megkezdődtek és jelentősen előrehaladtak a tároló tervezésével és engedélyezésével kapcsolatos tevékenységek. A szükséges dokumentumokat cégünk előkészítette az új, további kamrák megépítéséhez. Így az engedélyeztetési eljárás folytatódhat.

 
 
   
   
 • TETT - Társulás hivatalos honlapja

© TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás

 • Készült: 2020..